actie veld FJK_4158.jpg header keeper liggend blauw FJK_0679.jpg header keeper vliegend FJK_0831.jpg pionnen FJK_3969-2.jpg stick kunstgras FJK_3972.jpg team yell FJK_4003.jpg
 
Technische commissie

Corona update

Nieuws afbeelding 4-11

 

Geachte lezer,

Hieronder staat de meest recente update van de KNHB vermeld. Lees deze goed door en bij vragen neem contact op met de TC.  Zoals jullie kunnen lezen komt de zaal en midwintercompetitie te vervallen vanuit de KNHB. Ik ben blij dat wij hier al op geanticipeerd hebben door de interne 7 vs. 7 competitie op te starten. Training voor de jeugd zullen -onder strenge maatregelen- nog wel doorgang vinden.

Met vriendelijke groet.

Noud Schaper - Voorzitter Technische Commissie HV Hockeer. 

E: [email protected]
M : 06 25 06 03 96

------------------------------------------------------ 

De overheid heeft de volgende maatregelen vastgesteld per 19 november 22.00 uur:

·Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in groepjes met niet meer dan vier personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.

·Uitgezonderd zijn: Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal)

·Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan). Publiek is niet toegestaan.

·Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Let op: de leeftijdsgrenzen kunnen voor de hockeysport als volgt geïnterpreteerd worden:alle teams die jeugdcompetities spelen, vallen onder de regeling voor kinderen tot 18 jaar en mogen dus sporten in teamverband en wedstrijden spelen tegen jeugdteams van de eigen vereniging op de eigen club.

----------------------------------------------------------------------

Nieuwe maatregelen overheid van invloed op veld-,zaal-en midwintercompetitie. 

Zie link: 

https://www.knhb.nl/nieuws/nieuwe-maatregelen-overheid-van-invloed-op-veld-zaal-en-midwintercompetities

--------------------------------------------------------------------------

De richtlijnen van de bond en overheden zijn:

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/coronavirus-van-invloed-op-hockeycompetitie

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

-------------------------------------------------

Algemene uitgangspunten

*blijf thuis bij klachten en laat je testen; klachten zijn

-koorts

-droge hoest

-vermoeidheid

-keelpijn

-diarree

-hoofdpijn

*ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;

*pas hygiëne toe

was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie, schud geen handen, neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;

Punten hockey hierbij komend:

- Hygiëne: wij maken geen gebruik van hesjes tijdens de trainingen. Trainers hebben zoveel mogelijk hun eigen spullen. Ballen en pionnen worden alleen aangereikt door de betreffende trainer.

- Hygiëne : ga zoveel mogelijk thuis naar de toilet, bij toilet bezoek op Hockeer voor en na toilet bezoek handen desinfecteren

-Hygiëne: Iedereen neemt zijn eigen fruit en bidons mee. Geen fruitbakken of gedeelte bidons

*houd 1,5 meter afstand; uitzonderingen :

-personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;

- de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook van deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen;

- personen t/m 17 jaar alleen onderling;

Punten hockey hierbij komend:

- Afstand: hou je aan de aangegeven looplijnen

- Afstand: reis zoveel mogelijk alleen of met iemand uit je gezin.

- Afstand: team besprekingen zoveel mogelijk buiten organiseren. De bestuurskamer is gesloten voor teambesprekingen. Ventilatie is hier een probleem.

-Afstand: kinderen boven de 12 die met meerderen in de auto zitten ook een mondkapje dragen, als het openbaar vervoer. De ouder die meerdere jongste jeugd kinderen rijdt wordt ook geacht een mondkapje te dragen

Sponsoren

Zoeken