actie veld FJK_4158.jpg header keeper liggend blauw FJK_0679.jpg header keeper vliegend FJK_0831.jpg pionnen FJK_3969-2.jpg stick kunstgras FJK_3972.jpg team yell FJK_4003.jpg
 
Technische commissie

Corona update

Nieuws afbeelding 23-8

De richtlijnen van de bond zijn:

https://nocnsf.nl/media/3499/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v16.pdf

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/coronavirus-van-invloed-op-hockeycompetitie

Algemene uitgangspunten

*blijf thuis bij klachten en laat je testen; klachten zijn

  1. koorts
  2. droge hoest
  3. vermoeidheid
  4. keelpijn
  5. diarree
  6. hoofdpijn

*ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;

*pas hygiëne toe

was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie, schud geen handen, neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;

Punten hockey hierbij komend:

- Hygiëne: wij maken geen gebruik van hesjes tijdens de trainingen. Trainers hebben zoveel mogelijk hun eigen spullen. Ballen en pionnen worden alleen aangereikt door de betreffende trainer.

- Hygiëne : ga zoveel mogelijk thuis naar de toilet, bij toilet bezoek op Hockeer voor en na toilet bezoek handen desinfecteren

-Hygiëne: Iedereen neemt zijn eigen fruit en bidons mee. Geen fruitbakken of gedeelte bidons

*houd 1,5 meter afstand; uitzonderingen :

-personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;

- de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook van deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen;

- personen t/m 17 jaar alleen onderling;

- uitzondering : personen die sport, theater of dans in de vorm van sport of culturele uiting beoefenen, voor zover het niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter dit de sportbeoefening in de weg staat;

Punten hockey hierbij komend:

- Afstand: hou je aan de aangegeven looplijnen

- Afstand: reis zoveel mogelijk alleen of met iemand uit je gezin.

- Afstand: team besprekingen zoveel mogelijk buiten organiseren. De bestuurskamer is gesloten voor teambesprekingen. Ventilatie is hier een probleem.

-Afstand: kinderen boven de 12 die met meerderen in de auto zitten ook een mondkapje dragen, als het openbaar vervoer. De ouder die meerdere jongste jeugd kinderen rijdt wordt ook geacht een mondkapje te dragen

*vermijd drukte.

-voor toeschouwers gelden maximum aantallen een maximum van 250 toeschouwers op de accommodatie, houd er rekening mee dat als sporters, officials en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd zij tellen als publiek, tenzij ze de locatie verlaten.

- voor binnen gelden maximum aantallen van 100 toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck, wel placeren (tenzij er sprake is van doorstroming van de toeschouwers);

Voorop staat de 1,5 meter moet worden gewaarborgd.

Punten hockey hierbij komend

- Vermijd drukte: Mocht je een drankje bestellen in de kantine blijf niet hangen en probeer deze buiten op te drinken. Blijf je in de kantine dan is zitten op de banken verplicht.

- Vermijd drukte: Kom op tijd, niet te vroeg / niet te laat naar trainingen en wedstrijden en blijf niet onnodig lang hangen.

Zingen

* het is (bovendien) verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen.

Sponsoren

Zoeken