actie veld FJK_4158.jpg header keeper liggend blauw FJK_0679.jpg header keeper vliegend FJK_0831.jpg pionnen FJK_3969-2.jpg stick kunstgras FJK_3972.jpg team yell FJK_4003.jpg
 
Bestuur

annuleren zaalseizoen

Nieuws afbeelding 30-11

Beste leden en ouders,

Gisterenavond hebben we binnen Hockeer besloten dat we dit seizoen geen zaalcompetitie gaan spelen. Dit betreft een gezamenlijk besluit van het bestuur en de technische commissie.
De belangrijkste reden voor het besluit is gelegen in het feit dat Zuid-Limburg op dit moment de grootste Corona-brandhaard in Nederland is. Het wel gaan spelen in de zaal brengt reisbewegingen en contacten tussen kinderen met zich mee, met een verhoogd risico op verdere verspreiding en een toename van besmettingen onder deze groep. Op dit moment hebben we reeds te maken met een dusdanig grote uitval van spelers/speelsters als gevolg van Covid dat er ieder weekend meerdere wedstrijden uitvallen. We verwachten hier voorlopig geen verbetering in waardoor ook de teams in de zaal onder druk komen te staan.

Een bijkomend argument om geen zaalcompetitie te gaan spelen, is het feit dat er momenteel geen tot vrijwel geen trainingsmogelijkheid is. Competitie spelen zonder dat er in de zaal getraind kan worden, vinden wij vanuit het oogpunt van blessure preventie zeer ongewenst.

Deze standpunten samen:

·Het beperken van reisbewegingen;

·Hoge mate van COVID-19 besmettingen onder jeugd;

·Grotere kans op blessures door een beperkte trainingsmogelijkheid, 

heeft ons doen besluiten niet mee te doen aan de zaalcompetitie.

We realiseren ons dat dit voor meerdere leden een teleurstellend besluit zal zijn, maar zijn van mening dat we gegeven de huidige omstandigheden, na een zorgvuldige afweging niet anders hadden kunnen besluiten.

Dit betekent niet dat er deze winter niet meer gehockeyd kan worden; de Trainingscommissie gaat deze week aan de slag met het optuigen van een winterhockey-programma voor buiten/op onze velden. Hoe hier invulling aan zal worden gegeven, kosten en andere details zullen wij uiterlijk in week 49 communiceren. Via de coaches zal er worden geïnventariseerd wie er wel/niet aan het winterhockey wil deelnemen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur & TC HV Hockeer

 

Bijlage

Sponsoren

Zoeken