actie veld FJK_4158.jpg header keeper liggend blauw FJK_0679.jpg header keeper vliegend FJK_0831.jpg pionnen FJK_3969-2.jpg stick kunstgras FJK_3972.jpg team yell FJK_4003.jpg
 
Bestuur

Informatie slotdag

Nieuws afbeelding 26-6

Beste vrienden en vriendinnen van Hockeer,

Vandaag hebben wij de afsluiting van het seizoen. Het programma bestaat uit twee delen:

1: 11:30 tot 13:00 uur de ABN Amro Grote Club Clinic
2:14:00 tot 17:00 uur de ‘Familie en Vrienden’ toernooi

Deze dag is een mooie gelegenheid om met elkaar te praten over de cruciale openstaande vacatures voor volgend seizoen. De afgelopen periode hebben Ronald George en Femke Buiter zich gemeld voor de scheidsrechterscommissie en Ralf Walbeehm als technisch manager. Dit betekend dat wij nog druk op zoek naar de onderstaande functies. Heb je vandaag vragen, meld je bij het bestuur. Zij zijn zichtbaar, middels geel hesje/shirt en naambutton, aanwezig.

Met vriendelijke groet, Noud Schaper , namens het bestuur.

Trainerscommissie Voor de trainerscommissie zoeken we minimaal 2, bij voorkeur 3 nieuwe vrijwilligers. De taken van de Trainerscommissie bestaan uit:

• Het zorgdragen voor voldoende trainers, en de juiste trainer aan het juiste team koppelen. 1x per jaar vind er een evaluatie plaats met de trainers, uitgevoerd door de Trainingscommissie. • Het opstellen van het trainingsschema, zowel voor de veld– als zaalcompetitie (inplannen trainingen, trainers , velden/zaal). • Het organiseren van Train-de-Trainers/Coaches sessies (3x per jaar). • Het mee-organiseren van training-gerelateerde activiteiten.

Qua tijdsbeslag ligt het zwaartepunt bij het opstellen van de trainingsschema’s, voorafgaand aan het nieuwe veld/zaal seizoen. Gedurende het seizoen betreft het tijdsbeslag gemiddeld 1 a 2 uur p/w, mede afhankelijk van het aantal commissieleden.

Coördinator Junioren Elke leeftijdslijn heeft zijn eigen coördinator die verantwoordelijk is voor de gang van zaken in zijn of haar lijn. De coördinator zorgt voor de organisatie van de leeftijdslijn en draagt bij aan en acteert vanuit het beleid van de vereniging. De coördinator is het aanspreekpunt voor de teams, spelers, ouders en coaches binnen de leeftijdslijn. Wij zoeken een coördinator voor de Junioren 11-tal lijnen (D,C, B, A - Jongens en Meiden).

Taken en verantwoordelijkheden

• Welkom heten van nieuwe jeugdleden; • Zorgdragen voor informatieavonden voor (nieuwe) leden, coaches e.d.; • Indelen, selecteren, samenstellen en begeleiden van teams; • Aanjagen van sociale activiteiten binnen de teams; • Aanspreekpunt voor spelers, coaches van junioren teams en ouders t.a.v. hockey technische zaken.

De coördinator Junioren vormt samen met de coördinator Jongste Jeugd en coördinator Senioren de ogen en oren voor de voorzitter van de Technische commissie richting de teams. Tijdsbeslag van gemiddeld 2 tot 3 uur per week. Zaalcommissie Voor de Zaalcommissie zoeken we 2 nieuwe vrijwilligers. Deze commissieleden zorgen gezamenlijk voor het huren van de zalen, het inschrijven van de teams en de communicatie hier omtrent. Deze werkzaamheden vinden voornamelijk plaats in de periode augustus t/m februari. Tijdsbeslag van gemiddeld 3 a 4 uur per week.

Voorzitter TC De Voorzitter Technische commissie is richting bestuur en leden eindverantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van het hockey-organisatorische beleid. Hiervoor stuurt de Voorzitter Technische commissie de Technische commissie aan, met de hieronder genoemde taken en verantwoordelijkheden:

• Vertegenwoordiger van de Technische commissie in het bestuur van de club; • Bewaken van de uitvoering van de doelen die voortgekomen zijn uit het strategie traject; • Opstellen van een organisatorisch jaarplan voor de vereniging; • Leiden van de vergaderingen van de Technische commissie; • Eindverantwoordelijk voor de competitie- en teamindelingen voor veld- en zaalhockey; • Coördinatie en afstemming met andere commissies; • Coördinatie en afstemmingen met andere verenigingen; • Contacten onderhouden met de KNHB; • Escalatieniveau als individuele commissies vastlopen of als gesprekken met leden/ouders vastlopen.

Tijdsbeslag van gemiddeld 2 tot 4 uur per week.

Bijlage

Sponsoren

Zoeken