actie veld FJK_4158.jpg header keeper liggend blauw FJK_0679.jpg header keeper vliegend FJK_0831.jpg pionnen FJK_3969-2.jpg stick kunstgras FJK_3972.jpg team yell FJK_4003.jpg
 

* vereniging_bestuur m&l

Bestuur HV Hockeer

Voorzitter
Paul Valckx

Penningmeester
Diederik de Loë

Secretaris
Vacature
[email protected]

Vice-voorzitter
Vacature

Technische zaken
Caroline Knop
[email protected]

Accomodatie
Richard Gilissen


De gedragscode van Hockeer
Hockeer is een club met clubgevoel. Kernwoord? Gezelligheid! En dat houden we graag zo, voor iedereen. Daarom vinden we sportiviteit, respect voor elkaar, respect voor de omgeving én onderlinge betrokkenheid erg belangrijk. Er is plaats voor individueel plezier in de sport én voor de ambitie om te presteren. Beide horen bij Hockeer. Om dit clubkarakter te bewaken zijn gedragsregels opgesteld, die samen een gedragscode vormen: deze code maakt duidelijk welk gedrag wél en welk gedrag niet gewenst is. De gedragscode geldt voor iedereen: voor spelers, trainers en coaches, voor ouders en andere toeschouwers, voor coördinatoren en voor alle anderen die bij Hockeer een rol vervullen. Neem de tijd om de code te lezen, houd ‘m in het achterhoofd en schroom niet om anderen er op te wijzen. Zo werken we samen aan een club waar iedereen zich thuis voelt.


Respect voor elkaar

De boodschap is niet zo ingewikkeld. Iedereen weet wel hoe hij of zij zich in het dagelijks leven hoort te gedragen. Op het werk, op school, in het openbaar en thuis. We doen het niet altijd, maar we kennen de regels van het spel. Op de club werkt het niet anders.


Dus:


Ieder clublid of bezoeker

Gedraag je fatsoenlijk in het veld, langs de lijn, in het clubhuis én bij de clubs waar je te gast bent; kom je afspraken na, tijdens wedstrijden, op de training, als je moet fluiten en anderszins. Schelden, vloeken, pesten, intimideren of ander grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd.


Team

Wees een team, samen met je coach(es) en je trainer(s).

Sluit geen teamgenoten buiten en waardeer ieders positieve kanten.

Zorg voor een open sfeer waarin je elkaar kunt aanspreken op gedrag en waarin je elkaar kunt stimuleren.


Coach en trainer

Maak duidelijke afspraken en houd jezelf en de teamleden daar aan.

Geef ieder aandacht en behandel de spelers gelijkwaardig.

Draag bij aan een positieve sfeer met complimenten voor inzet, prestatie en prettige houding. Accepteer geen onsportief of grensoverschrijdend gedrag.

Wees bij een thuiswedstrijd gastvrij naar de tegenpartij.


Supporter

Moedig op een positieve manier aan, respecteer beslissingen van de scheidsrechter, onthoud je tijdens de wedstrijden van (hoorbaar) commentaar op scheidsrechter of coach.


Scheidsrechter

Wees de baas in het veld, met respect voor alle spelers. Wees onpartijdig.

Wijs supporters zo nodig terecht, maar doe dat op een fatsoenlijke manier.

Stimuleer fair play.


Bestuur en commissies
Houd altijd voor ogen dat ieder clublid gelijkwaardig is als het gaat om speelplezier en veiligheid. Voorkom (de schijn van) voorkeur of partijdigheid als het gaat om keuzes t.b.v. de prestatie-ambities van de club. Draag zorg voor een open communicatie: wees transparant in clubregels en –procedures en sta open voor kritiek en suggesties. Licht een beslissing toe, als de aanvoerder van een team daarom vraagt, zonder daarbij in de verdediging te schieten.


Respect voor ieders taak en functie (of ... de scheidsrechter heeft altijd gelijk)


Niemand heeft altijd gelijk en je kunt over alles discussiëren. Maar ten behoeve van een werkbare situatie, houden we ons aan de regels en leggen we ons neer bij beslissingen die genomen worden door mensen die het op dat moment voor het zeggen hebben. Bedenk dat de mensen binnen de club onbetaald en in hun vrije tijd hun taken vervullen. Bij werkelijke dwalingen of ernstig onrecht kan je hier altijd achteraf via de daartoe geëigende wegen op terugkomen.

Dus:


·In de wedstrijd heeft de scheidsrechter het voor het zeggen; de teamspelers respecteren zijn/haar beslissing en ook de supporters onthouden zich van commentaar!

·Tijdens de wedstrijd beslist de coach over de spelstrategie (en zal dat meestal in samenspraak met het team doen). De teamspelers volgen de aanwijzingen van de coach op.

·Tijdens de training bepaalt de trainer welke oefeningen er worden gedaan (en zal dat meestal in samenspraak met het team doen) en is altijd bereid uit te leggen waarvoor deze oefeningen dienen.

·Het bestuur bepaalt de regels van de club. Organisatie en procedures vallen onder haar verantwoordelijkheid (evt. gedelegeerd naar commissies en/of coördinatoren).

Zorg voor je omgeving (of … opgeruimd staat netjes)

Het clubhuis en de velden zijn van ons. Laten we er samen goed voor zorgen. Een opgeruimde omgeving zorgt voor een opgeruimde sfeer!

dus:

Ga zorgvuldig en netjes om met spullen van de club en van anderen:

- geen ruw gebruik,

- breng terug wat je leent,

- meld als er iets kapot is.

Ruim overal je eigen afval op, vraag anderen dat ook te doen en wees niet bang om een keer extra te lopen.

Achtergelaten eigendommen? Breng ze naar de wedstrijdtafel of naar het clubhuis.

Auto’s en fietsen? Gebruik het terrein met beleid en parkeer op de daartoe bestemde plekken.

Houd je hond aan de lijn. Ruim zelf eventuele uitwerpselen op en zorg dat je hond niemand tot last is.