actie veld FJK_4158.jpg header keeper liggend blauw FJK_0679.jpg header keeper vliegend FJK_0831.jpg pionnen FJK_3969-2.jpg stick kunstgras FJK_3972.jpg team yell FJK_4003.jpg
 

* jeugd_keepersschool

KEEPERSSCHOOL HOCKEER


Aangezien er veel vraag is naar speciale keeperstraining bij hockeyverenigingen heeft Hockeer besloten haar keeperstraining open te stellen voor keepers van andere hockeyverenigingen.


De trainingen worden op donderdag gegeven en zijn als volgt verdeeld:


Van 18:00 uur tot 19:00 uur training voor de jongste jeugd

Bij de jongste jeugd werkt men vaak met wisselende keepers. Iedere week een andere keeper.

Tijdens deze training zullen de keepers gewend raken om met een keeperuitrusting in het doel te staan. Men krijgt de basisbeginselen van het keepen geleerd. Hierdoor staan de spelers met iets meer vertrouwen in het doel.


Van 19:00 uur tot 20:00 uur training voor C en D jeugd

Bij deze groep zijn er vaak kinderen, die aangegeven hebben meer als vaste keeper verder te willen gaan (zeker bij de C jeugd).

Tijdens deze training zal dieper ingegaan worden op de basis en de verschillende technieken van het keepen. Ook zal er scherper op de afwerking worden gelet.


Van 20:00 uur tot 21:00 uur training voor de A en B jeugd

Bij deze groep zijn het vaak de vaste keepers van een team.

Tijdens deze training zal de lat nog hoger komen te liggen op de afwerking van de technieken van het keepen.


Al deze training vinden plaats onderleiding van een gediplomeerde gevorderde keeperstrainer.


Kosten (voor niet-Hockeer leden)

De kosten voor deelname aan deze training zijn € 30,-- voor 7 trainingen. Aangezien deelname niet op naam geschied, is het voor een team, bijvoorbeeld jongste jeugd, mogelijk ieder week de keeper te sturen, die de volgende zaterdag op staat om te keepen.


Voor meer informatie: 


Simon Swartjes
[email protected]

Gediplomeerd gevorderde keeperstrainer


Voor deelname: [email protected]