actie veld FJK_4158.jpg header keeper liggend blauw FJK_0679.jpg header keeper vliegend FJK_0831.jpg pionnen FJK_3969-2.jpg stick kunstgras FJK_3972.jpg team yell FJK_4003.jpg
 

* arbitrage m&l

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Als je op hockey zit, hoort fluiten er bij.
  
Misschien is fluiten niet je hobby, maar het is een taak die verplicht is als je aan de competitie deelneemt op Hockeer en 1e jaars B of ouder bent. Fluiten is echter niet alleen een verplicht en vanzelfsprekend onderdeel van het hockeyspel en van het lidmaatschap van Hockeer, het is ook leuk! Elke week zijn er veel scheidsrechters nodig. Want zonder scheidsrechters, geen wedstrijden... Zelf ben je ook blij met mensen die jouw wedstrijd fluiten. Helemaal als ze dat ook nog goed en gemotiveerd doen.
  
Alle spelende leden zijn, vanaf tweedejaars B-leeftijd, door de KNHB verplicht het scheidsrechtersdiploma te halen. Hockeer organiseert hier cursussen voor. Elk lid dat voldoet aan de leeftijd krijgt een uitnodiging van de Arbitragecommissie om aan het examen deel te nemen. ( rubriek Arbitrage, klik, cursussen). Ook oudere leden zonder scheidsrechtskaart kunnen zich voor de cursus opgeven.
  
Alle elftallen worden gefloten door leden met een scheidsrechterskaart.
  
Leden zonder deze kaart (dat zijn leden vanaf de tweedejaars C-leeftijd) kunnen worden ingedeeld voor het fluiten en begeleiden van de wedstrijden van de jongste jeugd (dus de benjamins, de 6-tallen en de 8-tallen).
  
Elke wedstrijdzaterdag zal een van de leden van de scheidsrechterscommissie aanwezig zijn op de Hockeerse velden. Vanaf 9.30 uur tot na het begin van de laatste wedstrijden is hij of zij verantwoordelijk voor het reilen of zeilen wat betreft de arbitrage. Ze begeleiden de scheidsrechters zonder kaart, en leren hen fluiten. Ook bij de elftalwedstrijden is de Arbitragecommissie aanwezig om hand- en spandiensten te verlenen aan de scheidsrechters die op het veld staan en advies nodig hebben.    
  
Wees als scheidsrechter de baas in het veld, met respect voor alle spelers. Wees onpartijdig. Wijs supporters zo nodig terecht, maar doe dat altijd op een fatsoenlijke manier. Stimuleer als scheidsrechter fair play.  
 
Op de KNHB-site staat de meest actuele informatie over arbitrage vermeld. Onder spelregels en briefingen zijn vanzelfsprekend de spelregels voor veld en zaal opgenomen. Bovendien staan er enkele documenten vermeld, die tijdens de scheidsrechtercursus worden behandeld zoals proefexamens en signalen van scheidsrechters. De arbitrage pagina van de KNHB is bereikbaar via:
KNHB Spelregels en briefingen
 
Er zijn wat nieuwe spelregels wat betreft het nemen van strafcorners. Alles is hierover te lezen als je klikt op deze link.
 
  
Hoe weet je of je voor het fluiten bent ingedeeld
  • Op het arbitrageschema (op de site onder de rubriek arbitrage) staan al een paar weken van te voren de scheidsrechters ingedeeld
  • Onder het kopje actueel bij het wedstrijdschema staan ook de namen van de scheidsrechters
  • als je inlogt op je persoonlijke pagina zie je wanneer en hoe laat je moet fluiten.
  • Bovendien worden er iedere week vanuit LISA herinnerings e-mails gestuurd aan de ingeplande scheidsrechters.
  • Ook krijgen zij de dag voordat ze zijn ingepland nog een sms'je. Vergeten kan dus bijna niet!
  
Kijk goed wanneer er van jou verwacht wordt om te komen fluiten. Het is belangrijk dat je op tijd aanwezig bent, zodat de wedstrijd op het geplande tijdstip kan beginnen.
  
Veel van jullie fluiten gewoon als je wordt opgesteld. Helaas komt het ook nog steeds voor dat fluiters niet komen opdagen, te laat komen of "via via” aangeven niet te kunnen fluiten om allerlei redenen. Als je niet komt fluiten, en geen vervanger regelt, stel je veel sporters teleur en dupeer je twee teams! Dat kan toch niet de bedoeling zijn! 
 
 
Als je een keer echt niet aan je verplichting kan voldoen, dan word je geacht zelf een vervanger te regelen (liefst uit je eigen team) en dit door te geven aan de scheidsrechterscommissie via [email protected]. Gebruik dit e-mail adres ook vooor al jullie vragen met betrekking tot arbitrage.