actie veld FJK_4158.jpg header keeper liggend blauw FJK_0679.jpg header keeper vliegend FJK_0831.jpg pionnen FJK_3969-2.jpg stick kunstgras FJK_3972.jpg team yell FJK_4003.jpg
 
Bestuur

vacatures

Nieuws afbeelding 13-7

Beste vrienden en vriendinnen van Hockeer,

Graag plaats ik een noodkreet bij jullie. De afgelopen periode hebben wij meermaals de openstaande vacatures van volgend seizoen bij jullie onder de aandacht gebracht. Dit zijn de vacatures die zorgdragen dat wij als vereniging onbezorgd een (lekker) potje kunnen hockeyen. Deze oproep heeft geleid tot een aantal nieuwe vrijwilligers of een aantal vrijwilligers die extra taken op zich gaan nemen. Dank hiervoor. Dit is fantastisch!

*Ronald George en Femke Buiter, gaan de scheidsrechters commissie voor hun rekening nemen, *Joek Hulsmann , gaat de taken van de trainers commissie op zich nemen, *Moses Rathbun, gaat de TC versterken als een van de coördinatoren 11, *Maartje Derks, gaat de TC versterken als lijncoordinator Jongste Jeugd

*Harro Schmeitz , gaat naast de ledenwerving ook de bar commissie versterken, *Ralf Walbeehm, gaat naast zijn coördinatorschap voor de senioren ook de rol van technisch manager op zich nemen.
*Nanda Louwers, legt de taken van kick off organisator naast zich neer en pakt de zaalhockey competitie op.

Maar we zijn er nog niet! We zijn nog op zoek naar minimaal 7 vrijwilligers die de onderstaande taken op zich nemen

Vragen of interesse neem contact op met het bestuur middels [email protected]

Voorzitter TC (1 persoon) De Voorzitter Technische commissie is richting bestuur en leden eindverantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van het hockey-organisatorische beleid. Hiervoor stuurt de Voorzitter Technische commissie de Technische commissie aan, met de hieronder genoemde taken en verantwoordelijkheden:

• Vertegenwoordiger van de Technische commissie in het bestuur van de club; • Bewaken van de uitvoering van de doelen die voortgekomen zijn uit het strategie traject; • Opstellen van een organisatorisch jaarplan voor de vereniging; • Leiden van de vergaderingen van de Technische commissie; • Eindverantwoordelijk voor de competitie- en teamindelingen voor veld- en zaalhockey; • Coördinatie en afstemming met andere commissies; • Coördinatie en afstemmingen met andere verenigingen; • Contacten onderhouden met de KNHB; • Escalatieniveau als individuele commissies vastlopen of als gesprekken met leden/ouders vastlopen.

Tijdsbeslag van gemiddeld 2 tot 4 uur per week.

Onderhoud commissie (2 personen) Wij hebben een prachtige velden, terrein en clubgebouw. Dit moet onderhouden worden. Het grote onderhoud wordt door de gemeente gedaan enkel dragen wij zorg voor het dagelijkse onderhoud. Hierbij moet je denken aan het schoonmaken van onze watervelden, het verven van onze bierbanken, lichten vervangen in het clubgebouw e.d.. Wij zoeken meerdere vrijwilligers die dit leuk vinden om te doen.

Tijdbeslag 1 a 2 uur per week.

Sponsorcommissie ( 2 personen) De inkomstenstromen van Hockeer bestaan basaal uit drie stromen lidmaatschapsgelden, barinkomsten en sponsorinkomsten. De sponsorinkomsten beslaan ongeveer tussen de 10 en 15 procent van onze begroting. Sponsorinkomsten zijn dus cruciaal voor een gezonde exploitatie begroting. Wij zijn op zoek naar leden voor de sponsorcommissie die bestaande sponsorcontracten willen beheren en voornamelijk nieuwe sponsoren aan ons wilt binden.

Tijdbeslag 1 a 2 uur per week.

Marketing en communicatie (2 personen)
Graag voorzien wij jullie als leden van Hockeer van informatie. De afgelopen jaren hebben wij dit gedaan middels een Nieuwsbrief, mails en Facebook post. Een van de uitkomsten van de stratege sessie is dat jullie graag korter en pakkender voorzien willen worden van informatie. Wij zijn op zoek naar 2 personen die dit voor zijn rekening willen nemen.

Tijdbeslag 1 a 2 uur per week.

 

Sponsoren

Zoeken