actie veld FJK_4158.jpg header keeper liggend blauw FJK_0679.jpg header keeper vliegend FJK_0831.jpg pionnen FJK_3969-2.jpg stick kunstgras FJK_3972.jpg team yell FJK_4003.jpg
 

ALV - Algemene ledenvergadering

donderdag 21 september 2023   |   20:00 - 22:00   |   Hockeyclub Hockeer

Agenda ALV (Algemene Ledenvergadering) 21 september 2023, aanvang 20.00u

De agenda van de ALV bevat in ieder geval:

 

 1. Opening door de voorzitter
 2. Het vaststellen van de notulen van de vorige ALV d.d. 29-09-2022
 3. Het jaarverslag van het bestuur (2022-2023)
 4. Het financieel verslag van het bestuur (over boekjaar 2022-2023)
 5. Het verslag van de kascommissie (over boekjaar 2022-2023)
 6. Het vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar (2022-2023)
 7. Het verlenen van decharge aan de leden van het bestuur
 8. Het vaststellen van de contributie en van andere bijdragen
 9. Het vaststellen van de begroting voor het volgende boekjaar (2023-2024)
 10. Vorming kascontrole voor het seizoen 2023-2024
 11. Voorstel tot bekrachtigen van Dirkjan van Berckel als voorzitter plus stemming
 12. Uitroepen ‘vrijwilliger van het jaar’
 13. Stand van zaken strategie, inclusief vrijwilligersbeleid en speerpunten voor seizoen 2023-2024
 14. Nieuw opgestelde statuten en huishoudelijk regelement ter goedkeuring voorleggen plus stemming (in te zien via website vanaf 11 sept. 2023)
 15. De rondvraag
 16. Sluiting door de voorzitter

Sponsoren

Zoeken